Golfové zájezdy s CK TeeTravel - Váš golfový svět na dlani

Ochrana soukromí

Ochrana osobních údajů
Cestovní kancelář TeeTravel s.r.o. nakládá s osobními údaji v souladu s platným zákonem č. 101/2000 Sb. týkající se zpracování, uchovávání a evidencí osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje jsou zpřístupněny pouze zaměstnancům Cestovní kanceláře TeeTravel s.r.o., a můžou být dále zpřístupněny pouze obchodním partnerům v rámci klientem objednaných zájezdů.
Cestovní kanceláří TeeTravel s.r.o. pracuje s osobními údaji za účelem zařazení do své databáze a jiných svých reklamních a marketingových účelů. Zejména se jedná o nabízení výrobků a služeb, zasílání obchodních sdělení elektronickými cestami dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu maximálně 10 let.

Zpracování osobních údajů
Cestovní kancelář TeeTravel s.r.o. shromažďuje a pracuje s osobními a identifikačními údaji, tj. s údaji jako titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, bankovním spojení, číslo kreditní karty, e-mail, atd. Cestovní kancelář TeeTravel s.r.o. nakládá s vašimi osobními údaji v souladu se Všeobecnými podmínkami, není-li právními předpisy stanoveno jinak, zajišťuje jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých s vámi je nesděluje třetím osobám. Osobní údaje Cestovní kancelář TeeTravel s.r.o. shromažďuje výlučně na základě přímé telefonické či osobní komunikace nebo prostřednictvím počítačového systému s využitím internetové stránky www.teetravel.cz (internetového formuláře).

Přístup k osobním údajům
Změní-li se některý údaj, který jste nám poskytli, prosím, sdělte nám to co nejdříve, abychom vždy zpracovávali jen aktuální Údaje. V případě, že údaj zpracovávaný společností Cestovní kancelář TeeTravel s.r.o. neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu.

Zpracování dalších údajů
Cestovní kancelář TeeTravel s.r.o. kromě osobních údajů dále shromažďuje informace týkající se návštěv třetích osob na své webové stránce, a to o poskytovateli připojení, typu prohlížeče, operačním systému, stránkách, které jste u nás navštívili, datech a časech přístupu, a dále údaje identifikující službu (zájezd) poptávanou na webové stránce.

Souhlas a účel zpracování údajů
Návštěvou webových stránek Cestovní kanceláře TeeTravel s.r.o. a/nebo vyplněním jakéhokoliv údaje ve formuláři dostupném na webové stránce Cestovní kanceláře TeeTravel s.r.o. dává tato osoba Cestovní kanceláři TeeTravel s.r.o. souhlas se zpracováním poskytnutých údajů nebo údajů vyplývajících z návštěvy této webové stránky. Tyto údaje Cestovní kancelář TeeTravel s.r.o. zpracovává zejména pro optimalizaci poskytovaných služeb, díky čemuž může osoba, která tyto údaje poskytla, následně obdržet nabídku přizpůsobenou svým dřívějším požadavkům, popř. při další návštěvě webových stránek Cestovní kanceláře TeeTravel s.r.o. Vám pomůžou soubory přizpůsobit nabídku Vašim zájmům a preferencím.

Způsoby ochrany poskytnutých údajů
Cestovní kancelář TeeTravel s.r.o. odpovídá za ochranu zpracovávaných údajů, a proto za tímto účelem používá všechny adekvátní fyzické, elektronické a řídící bezpečnostní opatření, jejichž cílem je ochrana poskytnutých informací, před náhodným, nezákonným a neoprávněným přístupem, zničením, ztrátou, pozměněním, zveřejněním nebo použitím.

Prostředky sloužící k optimalizaci služeb
Cestovní kancelář TeeTravel s.r.o. používá tzv. cookies, tags a další obdobné technologie. Tyto technologie umožňují Cestovní kanceláři TeeTravel s.r.o. poskytnout zákazníkům informace přizpůsobené jejím potřebám a jejich efektivní administraci.
Tyto cookies shromažďují informace o vašich zvyklostech při vyhledávání, pomáhají Cestovní kanceláři TeeTravel s.r.o. vytvořit profil klienta / návštěvníka webové stránky, a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k vašim zájmům a vaší osobě. Tyto cookies jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně.
Cookies se rozumí informace uchovávané v jednoduchých textových souborech, umístěných na počítač z webové sítě. Tyto cookies mohou být čteny webovými stránkami během pozdějších návštěv. Informace uložená v cookie může mít vztah k chování zákazníka při procházení webové stránky, nebo obsahovat jedinečné identifikační číslo, takže si jej webová stránka bude moci „pamatovat“ při jeho příští návštěvě. Obecně řečeno, cookies neobsahují osobní informace, jejichž prostřednictvím může být zákazník identifikován, pokud takovéto informace webové stránce neposkytl.

Při práci s cookies budeme využívat tyto druhy cookies:
 • Aplikační cookies - nutné pro správný běh aplikace a rezervačního procesu
 • Cookies s preferencí už. údajů - zde jsou pamatovány dřívě zadané údaje např. o rezervaci, zájezdu a údajích objednavatele
 • Měřící cookies - zejména pro monitoring návštěvnosti a výkonu webových stránek (Google Analytics)
 • Cookies určené k personalizaci reklamy

  Nastavení prohlížeče a nastavení cookies
  V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí s využitím služby poskytované tzv. cookies, může postupovat podle pokynů uvedených v záložce svého internetového prohlížeče „Help“ a deaktivovat tak ukládání všech souborů cookies ve svém počítači.
  S ohledem na výhody, které umožňují tyto cookies však doporučujeme jejich využívání.

  Kontakt
  V případě dotazů nebo připomínek nebo v případě, že nesouhlasíte s využitím služby poskytované tzv. cookies, nás neváhejte kontaktovat na naší adrese:
  Cestovní kancelář TeeTravel s.r.o.
  E-mail: teetravel@teetravel.cz
  TeeTravel s.r.o.
  Sokolovská 428/130
  186 00, Praha 8